آیا این اتریوم است که به جای بیت کوین بازار را هدایت می کند؟

bitcoin vs ethereum

اتریوم رمزارز شماره ی 2 بازار ارزهای دیجیتال به شمار می رود. این اتریوم است که آلتکوین ها را هدایت می کند. هنگامی که قیمت اتریوم بالا می رود معمولا آلتکوین ها از آن تبعیت می کنند. حال می خواهیم به بررسی این موضوع بپردازیم که آیا اتریوم رهبر بازار رمزارز هاست؟

بیت کوین یا اتریوم ؟

همانطور که گفتیم آلتکوین ها تحت تاثیر اتریوم هستند. اما غالبا فرض بر این است که وقتی سرمایه گذاری در بازار ارزهای دیجیتال زیاد می شود ارزش بیت کوین سریع تر از آلتکوین ها افزایش می یابد. ولی هنگامی که حجم سرمایه ی موجود در بازار کاهش می یابد آلتکوین ها سریع ترافت می کنند. همین موضوع بیت کوین را رهبر بازار رمزارزها معرفی می کند.

قیمت اتریوم کل حرکت بازار را تعیین می کند

باوری وجود دارد مبنی بر این که اتریوم کل حرکت بازار را تعیین می کند. وقتی قیمت اتر بالا می رود قیمت ارزهای دیجیتال دیگر نیز افزایش پیدا می کند. و زمانی که قیمت اتر پایین می آید قیمت دیگر رمزارزها نیز کاهش پیدا می کند.

رهبری اتر

قیمت اتریوم و کل سرمایه گذاری در بازار رمزارزها همبستگی مثبتی با یکدیگر دارند. یعنی اگر یکی از آن ها افزایش یابد دیگری نیز افزایش می یابد. این ایده توسط یک تحلیل گر بیان شده و برای خیلی ها جالب است. زیرا اجماع بر این است که بیت کوین آن رمزارزی است که هدایت بازار را بر عهده دارد. با این حال بررسی نمودارهای مرتبط در این زمینه نشان می دهد که در مقطع کنونی اتفاقا این اتر است که رهبری را بر عهده دارد. وقتی حجم سرمایه ی بازار رو به افزایش است بهتر است به خرید اتر روی بیاوریم. و بالعکس هنگامی که سرمایه از بازار رمزارزها در حال خروج است باید اترهایمان را بفروشیم.

مقایسه ی اتر و بازار رمزارز

در این جا هرگاه می گوییم اتریوم افزایش می یابد یعنی با سرعتی بیش از بیت کوین افزایش می یابد. وقتی می گوییم اتریوم کاهش می یابد نیز همین مساله صادق است. نمودارها اطلاعات زیر را از بازار رمزارزها به دست می دهند:
1 ژانویه 2019: بازار سرمایه صعودی و اتر نزولی
26 ژوئن تا 5 سپتامبر: بازار سرمایه نزولی و اتریوم نزولی
5سپتامبر تا 5 نوامبر: بازار سرمایه نزولی و اتر صعودی
5 نوامبر 2019 تا 20 فوریه ی 2020: بازار سرمایه و اتریوم هردو صعودی

نتیجه گیری

از ابتدای سال 2019 طی دو دوره همبستگی مثبت بین اتر و بازار سرمایه قابل تشخیص است. البته این به آن معنا نیست که نگهداری اتر از بیت کوین سودآورتر است. وقتی سرمایه ی بازار رو به کاهش است قیمت اتریوم با سرعت کمتری نسبت به بیت کوین کاهش می یابد. همچنین هنگامی که سرمایه ی بازار در حال افزایش است خرید اتریوم سودده تر از بیت کوین است. البته مطمئن نیستیم این رابطه ها در آینده نیز درست باشد. در نتیجه باید بگوییم اگر شرایط فعلی ادامه داشته باشد قیمت اتریوم است که جهت و روند بازار را تعیین می کند نه بیت کوین.

Related Post