ارزش بازار بیت کوین چیست؟

ارزش بازار بیت کوین

ارزش بازار دورنمایی از آینده ی یک ارزدیجیتال را برای سرمایه گذار مشخص می کند. ارزش بازاریا مارکت کپ عبارت است از تعداد واحد های یک سهام یا دارایی ضرب در قیمت هر واحد از سهام یا دارایی. میزان عرضه یا تعداد ارز در دسترس به حجم سکه ای گفته می شود که در دست مردم در حال خرید و فروش و گردش است.

دانستن ارزش بازار چه فایده ای دارد؟

اگر یک سرمایه گذار با مفهوم ارزش بازار آشنا نباشد ممکن است فکر کند ارزش رمزارز الف از رمزارز ب بیشتر است زیرا قیمت بیشتری دارد. در صورتی که ممکن است قیمت پایین تر رمزارز ب به خاطر عرضه ی بیشتر آن باشد. پس قیمت نمی تواند ارزش و اعتبار یک ارز دیجیتال را نشان دهد و مارکت کپ معیار بهتری برای آن است.

مارکت کپ چه چیزی را به ما نشان می دهد؟

ارزش بازار فقط یک عدد نیست و می تواند اطلاعات زیادی را به سرمایه گذاران بدهد. مهم ترین این اطلاعات عبارت اند از:

ریسک سرمایه گذاری

رابطه ی ارزش بازار و ریسک سرمایه گذاری یک رابطه ی معکوس است. هر قدر ارزش بازار یک رمزارز بیشتر باشد ریسک سرمایه گذاری در آن کمتر است. اگر بازار یک رمزارز ارزش کمی داشته باشد خطرات زیادی سرمایه گذاران را تهدید می کند. بیت کوین ارزش بازار زیادی دارد به همین خاطر سرمایه گذاری در آن به نسبت رمزارزهای دیگر امن تر است. اما از طرف دیگر سودی که بازار بیت کوین به ما می دهد کمتر از سودی است که بازار یک ارز دیجیتال با ارزش کمتر می تواند بدهد. هرقدر ریسک بیشتری کنید سود بیشتری نیز به دست خواهید آورد.

توانایی دست کاری در بازار

اگر ارزش بازار کم باشد به راحتی در معرض دست کاری قرار می گیرد. افراد سودجو در این گونه بازارها می توانند با در اختیار گرفتن تعداد کافی از یک ارز بازار آن را دست کاری کنند.

بررسی میزان اهمیت یک فناوری در بازار

با مقایسه ی ارزش بازار یک ارز دیجیتال با کل حجم سرمایه ی موجود در این حوزه می توانیم یک دید کلی درباره ی جایگاه آن رمزارز در بازار داشته باشیم.

سکه های مرده در دنیای ارزهای دیجیتال

همواره کسانی هستند که رمز کیف پول خود را گم می کنند و دیگر نمی توانند به دارایی هایشان دست پیدا کنند. اشکالات سیستمی نیز ممکن است موجب از بین رفتن سرمایه یک فرد شوند. از طرف دیگر هکرها ممکن است اقدام به دزدیدن سرمایه ی فعالان بازار کنند. همه ی این سرمایه های از دست رفته سکه های مرده نام دارد که تاثیر مهمی در محاسبه ی ارزش بازار دارند. درواقع مارکت کپ یک ارز دیجیتال از فرمول زیر بدست می آید:

ارزش بازار برابر است با (تمام سکه های در گردش-تعداد سکه های مرده)*قیمت فعلی

از آن جایی که روش کارآمدی برای تعیین تعداد سکه های مرده وجود ندارند پس ارزش بازار نیز به طور دقیق محاسبه نمی شود.

Related Post