تقسیم پذیری، سودمندی و انتقال پذیری بیت کوین

تقسیم پذیری ، سودمندی و انتقال پذیری بیت کوین

گذشته از این سؤال که آیا این یک مارکت با ارزش است، یک ارز موفق باید دارای صلاحیت های مربوط به کمبود، تقسیم پذیری، ابزار، حمل و نقل، دوام و تقلب نیز باشد. بیایید یک بار به این خصوصیات بپردازیم.

1) کمبود

نکته اصلی برای حفظ ارزش ارز، عرضه آن است. عرضه پول که بسیار زیاد باشد می تواند باعث افزایش قیمت کالاها و در نتیجه سقوط اقتصادی شود. عرضه پول که بسیار اندک باشد نیز می تواند باعث مشکلات اقتصادی شود. پول سالاری مفهوم کلان اقتصادی است که هدف آن پرداختن به نقش عرضه پول در سلامت و رشد (یا فقدان آن) در یك اقتصاد است.

در مورد ارزهای فیات، اکثر دولتها در سراسر جهان همچنان به چاپ راه پول به عنوان ابزاری برای کنترل کمبود ادامه می دهند. بسیاری از دولت ها با میزان از پیش تعیین شده تورمی عمل می کنند که به کاهش ارزش پول فیات کمک می کند. به عنوان مثال در ایالات متحده، این نرخ از لحاظ تاریخی تقریباً 2٪ 0.4 را نشان داده است.

2) تقسیم پذیری

ارزهای موفق در واحدهای افزایشی کوچکتر قابل تقسیم هستند. برای اینکه یک سیستم واحد پول به عنوان واسطه مبادله در بین انواع کالاها و ارزش های یک اقتصاد عمل کند، باید انعطاف پذیری مرتبط با این تقسیم پذیری را داشته باشد. ارز باید به اندازه کافی قابل تقسیم باشد تا به خوبی ارزش هر کالایی یا خدماتی را که در کل اقتصاد موجود است نشان دهد.

3) نرم افزار

برای داشتن مؤثر، ارز باید از ابزار ضروری برخوردار باشد. افراد باید بتوانند واحدهای ارزی را برای کالاها و خدمات قابل اعتماد تجارت کنند. این دلیل اصلی ایجاد ارز در درجه اول است: به طوری که شرکت کنندگان در یک بازار می توانند از اجاره مستقیم کالا برای کالاها خودداری کنند. ابزار سودمند همچنین مستلزم آن است که ارزها به راحتی از یک مکان به مکان دیگر منتقل شوند. فلزات گرانبها و کالاهای سنگین به راحتی این شرط را برآورده نمی کنند.

4) حمل و نقل

برای سودمندی باید ارز بین شرکت کنندگان در یک اقتصاد منتقل شود. از نظر ارز فیات، این بدان معنی است که واحدهای ارزی باید در اقتصاد یک کشور خاص و همچنین بین ملل از طریق مبادله قابل انتقال باشند.

5) دوام

برای مؤثر بودن ، یک ارز حداقل باید از نظر منطقی با دوام باشد. سکه ها یا نت های ساخته شده از موادی که به راحتی می توانند مثله شوند ، آسیب ببینند یا از بین بروند ، یا با گذشت زمان تخریب شوند تا غیرقابل استفاده باشند ، کافی نیستند.

6) ضد جعل

درست همانطور که یک ارز باید با دوام باشد، برای اثربخشی ماندن نیز باید جعل آن دشوار باشد. اگر اینگونه نباشد، افراد بدخواه می توانند با ریختن اسکناس های جعلی، سیستم ارز را به راحتی مختل کنند و از این طریق بر ارزش ارز تأثیر منفی بگذارند.

ارزیابی ارزش بیت کوین به عنوان ارز، ویژگی های آن را در برابر ارزهای فیات در هر یک از مقوله های بالا مقایسه کردیم.

Related Post