قرارداد هوشمند چگونه کار می کند؟

قرارداد هوشمند چگونه کار می کند؟

به عبارت ساده، قراردادهای هوشمند بسیار شبیه به ماشینهای فروش است. شما فقط مقدار مورد نیاز Cryptocurrency را به قرارداد هوشمند رها می کنید، و سپرده گذاری، حق مالکیت خانه، مجوز راننده یا موارد دیگر را به حساب خود وارد می کنید. همه قوانین و مجازات ها نه تنها توسط قراردادهای هوشمند از پیش تعیین شده اند بلکه توسط آنها نیز اجرا می شود.

وابستگی متقابل در قرارداد هوشمند

یک قرارداد هوشمند می تواند به تنهایی کار کند، اما می تواند به همراه هر تعداد دیگر قراردادهای هوشمند نیز عملی شود. وقتی وابسته به یکدیگر باشند، می توان آنها را به روشی تنظیم کرد. به عنوان مثال، انجام موفقیت آمیز یک قرارداد هوشمند خاص می تواند شروع یک قرارداد دیگر و مواردی از این دست باشد. از نظر تئوری، کل سیستم ها و سازمان ها می توانند کاملاً با قراردادهای هوشمند عمل کنند. تا حدودی، این قبلاً در سیستم های مختلف رمزنگاری اجرا شده است، جایی که کلیه قوانین از پیش تعریف شده اند و به همین دلیل، خود شبکه می تواند به طور مستقل و مستقل عمل کند.

اهداف قراردادهای هوشمند

در اصل، سه قسمت انتگرال، که همچنین به عنوان اشیاء گفته می شود، برای هر قرارداد هوشمند وجود دارد. نفر اول امضا كنندگان هستند، دو یا چند طرف از قرارداد هوشمند استفاده می كنند، با استفاده از امضاهای دیجیتال با شرایط توافق نامه موافق یا مخالف هستند.

موضوع دوم موضوع توافق است. این فقط می تواند یک شیء باشد که در محیط قرارداد هوشمند وجود دارد. از طرف دیگر، قراردادهای هوشمند باید دسترسی بدون مانع و مستقیم به جسم داشته باشند. حتی برای اولین بار در سال 1996 در مورد قراردادهای هوشمند بحث شد، اما این شیء خاص بود که توسعه آنها را متوقف کرد. این مشکل تا حدودی پس از ظاهر شدن اولین رمزنگاری در سال 2009 حل شد.

سرانجام، هر قرارداد هوشمندی باید شرایط خاصی را در بر بگیرد. این شرایط باید به صورت ریاضی به طور کامل توصیف شود و از یک زبان برنامه نویسی متناسب با شرایط خاص قرارداد هوشمند استفاده شود. این شامل الزامات مورد انتظار از طرفهای شرکت کننده و همچنین کلیه قوانین، پاداش ها و مجازات های مرتبط با شرایط مذکور می باشد.

محیط

به منظور وجود و عملکرد درست آنها، قراردادهای هوشمند باید در یک محیط مناسب خاص کار کنند. قبل از هر چیز، محیط باید از رمزنگاری کلید عمومی استفاده کند، که به کاربران امکان می دهد با استفاده از کدهای رمزنگاری منحصر به فرد و خاص خود، معامله را کنار بگذارند. این سیستم دقیقی است که اکثریت مطلق ارزهای رمزنگاری موجود در حال حاضر از آن استفاده می کنند.

ثانیا، آنها به یک بانک اطلاعاتی باز و غیرمتمرکز احتیاج دارند که کلیه طرفین قرارداد می توانند کاملاً به آن اعتماد کنند و کاملاً خودکار باشند. علاوه بر این، برای اجرای قرارداد هوشمند باید کل محیط خود غیرمتمرکز باشد. بلاکچین ها، بویژه فناوری اتریوم بلاکچین، محیط های مناسبی برای قراردادهای هوشمند هستند.

سرانجام، منبع داده های دیجیتال مورد استفاده قرارداد هوشمند باید کاملاً قابل اطمینان باشد. این مستلزم استفاده از گواهینامه های امنیتی ریشه SSL ، HTTPS و سایر پروتکل های اتصال ایمن است که در حال حاضر بسیار مورد استفاده قرار می گیرند و به طور خودکار در اکثر نرم افزارهای مدرن پیاده سازی می شوند.

Related Post