بایگانی‌های استدلال | آی ماینر

معرفی گواه های اثبات Zk-SNARKs و Zk-STARKs معرفی گواه های اثبات Zk-SNARKs و Zk-STARKs

ابتدا به این مسئله می پردازیم که چرا از دانش صفر (ZK) استفاده میکنیم و سپس...

24 ژوئن 2020 مقالات

Change Language

English پارسی Türk русский العربية
آی ماینر