چگونه بلاکچین نحوه مدیریت در امور را دگرگون می کند؟

چگونه بلاکچین نحوه مدیریت در امور را دگرگون می کند؟

اگرچه ماندگاری بیت کوین قابل پیش بینی نیست، اما در بنیاد ارز دیجیتال چیزی بسیار قطعی تر وجود دادو آن هم بلاکچین است. بیت کوین و بلاکچین اغلب در کنار هم ذکر می شوند، اما بلاکچین چیزی فراتر از بیت کوین است، اما برخی از افراد به صورت نادرست آن را تفسیر می کنند. …
توکن های امنیتی

توکن های امنیتی

توکن امنیتی دستگاه جانبی مورد استفاده برای دسترسی به یک منبع الکترونیکی محدود شده است. این توکن عبه…