بایگانی‌های بریو | آی ماینر

معرفی مرورگر بریو(Brave) معرفی مرورگر بریو(Brave)

تاریخ مختصر Brave وقتی براندن ایک(Brendan Eich) وبرایان باندی(Brian Bondy) بریو را در سال 2015 بنیان...

Change Language

English پارسی Türk русский العربية
آی ماینر