portfolio

portfolio

پورتفولیوی گروهی از دارایی های مالی مانند سهام، اوراق قرضه ، کالاها ، ارزها و…